Grupa Odpłatność (Brutto w PLN)
VIP* 0,00
Regularny uczestnik 550,00
Uczestnik, który brał udział w minimum jednej Konferencji PROHEALTH 500,00
Słuchacz szkolenia specjalizacyjnego  UP , PIWet 450,00
Alumni szkoleń specjalizacyjnych SGGW 2015 i 2018 400,00
Studenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej 300,00**
Osoba towarzysząca 300,00

* Osoby indywidualnie zaproszone przez Organizatorów

** Opłata nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji