PROGRAM

PIĄTEK 15.02.2019
830 – 1000 Rejestracja uczestników
1000 – 1015 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
WPROWADZENIE
1015 – 1030 Piotr Szeleszczuk 5 lat realizacji Projektu PROHEALTH – „Zrównoważona produkcja drobiu i trzody chlewnej”
1030 – 1045 Piotr Kulikowski Dlaczego konieczna jest transparentność stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej? – Z punktu widzenia producenta
1045 – 1115  Dorota Żaboklicka-Bodzioch Przepisy prawne dotyczące stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej
1115 – 1135 PRZERWA KAWOWA
Antybiotykooporność, antybiotykoterapia – założenia ogólne
1135 – 1220 Jeroen Dewulf (Belgia) Antybiotykoterapia a antybiotykooporność w produkcji drobiarskiej – problemy i rozwiązania
1220 – 1250 Tommy Van Limbergen (Belgia) Ograniczanie stosowania antybiotyków w belgijskiej produkcji drobiarskiej – rozwiązania praktyczne
1250 – 1320 Bo Vanbeselaere (Belgia) Higiena weterynaryjna kluczowym elementem zrównoważonej produkcji drobiarskiej
1320 – 1335 Ilias Chantziaras (Belgia) Epidemiologia oporności drobiowych bakterii komensalnych na antybiotyki
1335 – 1350 Michał Majewski Stosowanie antybiotyków w polskich stadach brojlerów w świetle własnych obserwacji
1350 – 1410 PRZERWA KAWOWA
Żywe kultury mikroorganizmów jako alternatywy dla antybiotykoterapii – część I
1410 – 1440 Tim Goossens (Belgia) Doskonalenie jakości dodatków żywieniowych poprzez ocenę ich wpływu na mikroflorę jelitową
1440 – 1510 Ivan  Rychlik (Czechy) Żywe mikroorganizmy jako alternatywa dla antybiotyków
1510 – 1540 Mark Karimi (Wielka Brytania) Kryteria wyboru optymalnego probiotyku
1540 – 1640 OBIAD
Żywe kultury mikroorganizmów jako alternatywy dla antybiotykoterapii – część II
1640 – 1710 Katarzyna Śliżewska Wpływ probiotyków na kształtowanie mikroflory jelitowej ptaków
1710 – 1725 Sebastian Kaczmarek Czy dodatki żywieniowe  wpływają na  aktywność i skład mikroflory jelita cienkiego oraz ślepych kurcząt brojlerów ?
1725 – 1740 Ilias Chantziaras (Belgia) Czy stosowanie preparatów zasiedlających wpływa na oporność przeciwbakteryjną u komensalnych szczepów  E. coli izolowanych od brojlerów?
1740 – 1810 Marcin Śmiałek Probiotyki a wykluczenie kompetycyjne – wyniki badań własnych
1810 – 1845 Wszyscy uczestnicy Dyskusja Okrągłego Stołu: Unia – STOP antybiotykom w produkcji drobiarskiej – przyjęcie ustaleń „Jachranka II”
2000 UROCZYSTA KOLACJA
SOBOTA 16.02.2019
Immunoprofilaktyka i fagoterapia – ważna alternatywa dla antybiotykoterapii
900 – 930 Diarmaid Kirby (Wielka Brytania) Praktyczne zalecenia ograniczające potrzebę antybiotykoterapii na fermach brojlerów. Nowe technologie w wylęgarniach – doświadczenia z Western Brand
930 – 1000 Rik Koopman (Holandia) Nowoczesne technologie w immunoprofilaktyce chorób drobiu ograniczają potrzebę stosowania antybiotyków
1000 – 1030 Jarosław Dastych Fagoterapia jako istotny element programów ograniczania antybiotykoterapii w stadach drobiu
1030 – 1050 PRZERWA KAWOWA
Fitobiotyki – niedoceniany potencjał w polskich programach ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji drobiu
1050 – 1020 Monika Michalczuk Jak ocenić skuteczność fitobiotyków w praktyce? – obserwacje własne
1120 – 1150 Sylwester Świątkiewicz Naturalne dodatki paszowe w żywieniu stad towarowych kur nieśnych
1150 – 1220 Ludger Johannes (Niemcy) Światowe rozwiązania w programach ograniczania stosowania antybiotyków z zastosowaniem fitomolekuł
1220 – 1240 PRZERWA KAWOWA
Kulawizny w praktyce drobiarskiej – etiologia, diagnostyka, patologia i profilaktyka
1240 – 1325 Robert Wideman (USA) Kliniczne znaczenie kulawizn w praktyce drobiarskiej
1325 – 1355 Susanne Kirwan (Belgia) Znaczenie pierwszego tygodnia odchowu dla efektywnej profilaktyki kulawizn w stadach drobiu
1355 – 1410 Monika Rogala Czy suplementacja witaminą D przyczynia się do ograniczenia problemów lokomotorycznych u kurcząt rzeźnych?
1410 – 1415 PODSUMOWANIE OBRAD
1415 OBIAD

 

 

 

O nas

Polska grupa wchodząca w skład europejskiego projektu PROHEALTPROJECT

Kontakt Info

  Adres: KPiDW, WMW SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

  Telephone: +48 22 5936172

  Email: office@prohealthproject.eu

Facebook
Wizyt na stronie
Darmowy licznik odwiedzin