O nas

Jesteśmy polskimi wykonawcami projektu PROHEALTH który był realizowany w latach 2012 – 2018 przez konsorcjum 22 podmiotów (12 Uniwersytetów oraz 10 podmiotów gospodarczych) i finansowany w ramach 7 programu ramowego EU. Koordynatorem badań był Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania). Projekt PROHEALTH rozpoczął się 17 grudnia 2013 r. podczas spotkania partnerów na Uniwersytecie Newcastle upon Tyne w Anglii a zakończył się roboczym podsumowaniem na Konferencji, która miała miejsce w dniach 27-28.11.2018 roku na Uniwersytecie Gent (Belgia). Projekt miał na celu pogłębienie wiedzy na temat wieloczynnikowych wymiarów patologii zwierząt związanych z intensyfikacją produkcji. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania skutecznych strategii zarządzania i kontroli zdrowia stad świń i drobiu. Przedstawicielem Polski w Konsorcjum PROHEALTH była Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału/Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zespół SGGW kierowany przez Prof. dr hab. Piotra Szeleszczuka składał się z 25 członków.  Czytaj więcej link https://cordis.europa.eu/project/id/613574

O nas

Polska grupa wchodząca w skład europejskiego projektu PROHEALTPROJECT

Kontakt Info

  Adres: KPiDW, WMW SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

  Telephone: +48 22 5936172

  Email: office@prohealthproject.eu

Facebook
Wizyt na stronie
Darmowy licznik odwiedzin