Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że Pan Jan Krzysztof ARDANOWSKI Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylając się do prośby Organizatorów objął patronatem honorowym IV Międzynarodową Konferencję Techniczną PROHEALTH stwierdzając, że: „organizacja konferencji mającej na celu promowanie zasad bioasekruacji oraz przedstawienie praktycznych alternatyw dla stosowania antybiotyków w zrównoważonej produkcji drobiarskiej zasługuje na poparcie”!