ORGANIZATORZY

 
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest kierownikiem Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej i Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor blisko 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. Jego nazwisko – jako międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, jest często wiązane z serodiagnostyką chorób drobiu. Również od kilka lat realizuje projekt ” WAMSER- Warszawa Akademia zastosowań monitoringu serologicznego w epidemiologii weterynaryjnej.” Jest pomysłodawcą i współrealizatorem projektu „Eimeriana Avia”. Pasją Profesora Szeleszczuka jest kolumbopatologia. Jest polskim przedstawicielem w Komisji Weterynaryjno-Naukowej Federation Columbophile Internationale.
W projekcie Prohealth kieruje pracami polskiego Zespołu.

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw.

pracownik Zakładu Hodowli Drobiu Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sekretarz Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA), członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Polskiego Towarzystwo Technologów Żywności, ekspert w Krajowej Radzie Drobiarstwa.  Od ponad 15 lat zajmuje się intensywnymi systemami w produkcji drobiarskiej oraz opracowaniem metod pozyskania nowych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej.

Prof. Andrzej Rutkowski

urodzony w 1953 roku w Poznaniu. W 1977 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1984 roku decyzją RW Zootechnicznego AR w Poznaniu otrzymał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika specjalizują się w żywieniu zwierząt i paszoznawstwie. W 1996 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego a w 2003 tytuł profesora. Wieloletni kierownik Katedry Żywienia Zwierząt. Od kilkunastu lat dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Członek niemieckiego Towarzystwa Fizjologiczno-Żywieniowego. Od 2003 roku prezydent polskiego oddziału World’s Poultry Science Association”

 

Lek. wet. Krzysztof Adamczyk. 
absolwent rocznika 2017 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW od czterech lat interesuje się patologią gołębi. W ramach Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych zajmował się diagnostyką molekularną chorób wirusowych gołębi. Jest autorem kilku doniesień na Sympozjach SKN. Jego praca pod tytułem ,,Zastosowanie PCR i LAMP do diagnostyki molekularnej zakażeń CoHV-1 u gołębi domowych (  na XLIII Dorobku Kół Naukowych w Warszawie oraz zajęła III miejsce na II Międzynarodowej Konferencji Studentów Weterynarii w Warszawie. W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Chorób Ptaków WMW SGGW w ramach których zajmuje się epidemiologią chorób wirusowych gołębi w Polsce, oraz diagnostyką metodami biologii molekularnej zakażeń Staphylococcus agnetis,  jako potencjalnego czynnika powodującego występowanie kulawizn w stadach brojlerów kurzych.
Dr n. wet. Beata Dolka,
adiunkt w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Członek Word Veterinary Poultry Association  Autorka wielu publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych. Aktualnie jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zakażenia u drobiu wywołane przez enterokoki.
Członek Zespołu zajmującego się drobiem w projekcie Prohealth.
Lek. wet. Joanna Nerc
Asystent w Zakładzie Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie i w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Zajmuje się seroepidemiologią i diagnostyką molekularną zakażeń aHEV oraz monitoringiem serologicznym. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Członek World Veterinary Poultry Association.
Członek Zespołu zajmującego się drobiem w projekcie Prohealth.
Izabela Kowalska– ukończyła w 2007 roku Wydział Nauk o Zwierzętach na SGGW.

Od roku związana z Zakładem Chorób Ptaków, jako organizator konferencji.

Lek. wet. Monika Rogala
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, doktorantka w Zakładzie Chorób Ptaków Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Jej praca doktorska realizowana jest w ramach badań dotyczących drobiu w projekcie PROHEALTH.
Pełni funkcję sekretarza Konferencji.
Dr n. wet., lek. wet. Artur Żbikowski
adiunkt w Zakładzie Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Specjalista z zakresu „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Członek „The World Veterinary Poultry Association” (WVPA). Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz współwykonawca wielu grantów. Jego szeroki obszar zainteresowań obejmuje zagadnienia z zakresu fizjologii, patologii, leczenia oraz immunoprofilaktyki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania preparatów zasiedlających w profilaktyce chorób drobiu. Członek Zespołu zajmującego się drobiem w projekcie „PROHEALTH”. 

Lek. wet. Adrian Żurek
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, doktorant w Zakładzie Chorób Ptaków Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej.

BorysDr n. wet.  Borys Błaszczak
Wykładowca w Zakładzie Patologii Zwierząt Laboratoryjnych, Egzotycznych, Nieudomowionych i Ryb SGGW. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 1990 roku. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Nosicielstwo i siewstwo Salmonella enterica subspecies enterica serotyp Enteritidis u kur oraz sposoby zapobiegania zakażeniom u nowo wyklutych piskląt”, a tytuł specjalisty chorób ryb uzyskał w 2013 roku. Administruje stronami przynależnymi do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Współuczestniczył w organizowaniu wielu konferencji.
W Prohealthproject odpowiada za stronę WWW i cyfrową obsługę konferencji.

 

 

 

O nas

Polska grupa wchodząca w skład europejskiego projektu PROHEALTPROJECT

Kontakt Info

  Adres: KPiDW, WMW SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

  Telephone: +48 22 5936172

  Email: office@prohealthproject.eu

Facebook
Wizyt na stronie
Darmowy licznik odwiedzin