W dniu 14.02.2019 W kampusie SGGW na stołecznym Ursynowie z udziałem wybitniejszych specjalistów odbyły się profesjonalne warsztaty towarzyszące IV Konferencji PROHEALTH „Zarządzanie rozważnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”.
Warsztaty obejmowały cztery moduły tematyczne (A-D) w których łącznie uczestniczyło 60 lekarzy weterynarii.
Pierwsze w Polsce warsztaty (Moduł A) z zakresu zarządzania kulawiznami w pracy specjalisty chorób drobiu poprowadził światowej sławy znawca problemu Profesor Robert Wideman z Uniwersytetu Arkansas (USA). Uczestnicy tego modułu z dużym zainteresowaniem zapoznali się z praktycznymi wskazówkami Profesora na temat diagnostyki różnicowej objawów klinicznych i zmian sekcyjnych w przebiegu zaburzeń lokomotorycznych u brojlerów. Współorganizatorem tego modułu był platynowy sponsor Konferencji Firma Biomin.
Biorący udział w module warsztatowym B uczestnicy, pod kierunkiem wybitnych fińskich specjalistów dr Eiji Sinikki Kaukonen i dr Yannesa Sclivagnotisa Siotkasa, zapoznali się z teorią i praktyką zasiedlania przewodu pokarmowego w zakładzie wylęgu drobiu. Współorganizatorem tego modułu była Firma Orion Pharma producent preparatu Broilact.
Uczestnicy modułu C poświęconego niezwykle istotnemu wyzwaniu dla produkcji drobiarskiej jakim są mykotoksyny i mykotoksykozy byli bardzo zadowoleni z kompleksowego przedstawienia zagadnienia. Wybitni specjaliści z firmy Biomin przygotowali bowiem syntetyczny i pełny program obejmujący wszystkie ważne w praktyce aspekty dotyczące tego problemu. Na zakończenie tego modułu prowadzący je dr Mark Karimi przygotował konkurs na temat mykotoksyn, niektóre pytania były trudne, ale uczestnicy świetnie się bawili, a zwycięscy testu otrzymali pamiątkowe nagrody.
Warsztatowy moduł D, poświęcony był praktycznym aspektom kontroli lekarskiej szczepień w zakładzie wylęgowym był świetnie poprowadzony przez dr Marka Wiśniewskiego i dr Małgorzatę Rempuszewską z firmy Ceva. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy w sposób praktyczny szczegółowo zapoznali się z : kontrolą podania szczepionki w sprayu, techniką przygotowania szczepionek mrożonych, technikami szczepienia przy użyciu urządzeń Dovac oraz prawidłową kalibracją automatu do szczepień a także oceną jakości podania podskórnego z użyciem barwnika.
W zgodnej ocenie uczestników warsztatów były one ciekawe i kształcące. Podkreślano ich dużą przydatność praktyczną, wskazując, że szczególnie zajęcia prowadzone przez Profesora Widemana zawierały wiele nowych przydatnych w pracy terenowej informacji.

GALERIA