Faktury dla firm płacących z konta firmowego są wystawiane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz wysyłane na adres firmy pocztą tradycyjną.

Jeśli potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt z Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth IV pro forma”.

W celu otrzymania faktury na firmę w przypadku wpłat z konta prywatnego bądź rachunku imiennego prosimy o kontakt z Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth IV wpłata prywatna”.

Zastrzegamy, że do wystawienia faktury na firmę po wpłacie z konta prywatnego wymagane jest pisemne oświadczenie firmy o wpłacie w jej imieniu.