Grupa Odpłatność (Brutto w PLN)
VIP* 0,00
Regularny uczestnik 550,00
Uczestnik, który brał udział w minimum jednej Konferencji PROHEALTH 500,00
Słuchacz szkolenia specjalizacyjnego  UP , PIWet 450,00
Alumni szkoleń specjalizacyjnych SGGW 2015 i 2018 400,00
Studenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej 300,00**
Osoba towarzysząca 300,00

* Osoby indywidualnie zaproszone przez Organizatorów

** Opłata nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji

Wpłat należy dokonywać na konto : 24 1240 6003 1111 0000 4947 5863 umieszczając w tytule wpłaty dopisek konta kosztowego 507-20-023700-Q00287-99 oraz imię i nazwisko uczestnika. Dane odbiorcy przelewu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.  Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Faktury
Faktury dla firm płacących z konta firmowego są wystawiane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz wysyłane na adres firmy pocztą tradycyjną.
Jeśli potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth 4 pro forma”.
W celu otrzymania faktury na firmę w przypadku wpłat z konta prywatnego bądź rachunku imiennego prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 5936172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth 4 wpłata prywatna”. Zastrzegamy, że do wystawienia faktury na firmę po wpłacie z konta prywatnego wymagane jest pisemne oświadczenie firmy o wpłacie w jej imieniu.